infoabertamy@seznam.cz
+420 774 485 111
51bacbda0108240981cc12856d21f811.jpg
 1. Vstup návštěvníků do podzemí dolu je povolen pouze v doprovodu průvodců a jen po vyznačené návštěvní trase.
 2. Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce a uposlechnout je.
 3. Maximální počet návštěvníků v jedné prohlídkové skupině činí 12 osob. Průvodce vždy kráčí v rámci prohlídky v čele prohlídkové skupiny.
 4. Vstup do podzemí dětem mladším 10 let není dovolen. Děti starší 10 let a mladší 15 let mohou vstoupit pouze v doprovodu dospělé osoby a na její odpovědnost.
 5. Minimální počet osob vstupujících do podzemí jsou 2 dospělé osoby kromě průvodce
 6. Vstup do dolu se zvířaty není dovolen.
 7. Před vstupem do dolu budou návštěvníci vybaveni funkčním osobním svítidlem, ochrannou přilbou a ochranným pláštěm. Návštěvníci jsou povinni zkontrolovat si funkčnost vydaného osobního svítidla. V případě nefunkčnosti požádají o jeho výměnu průvodce. Po ukončení prohlídky jsou návštěvníci povinni zapůjčené vybavení vrátit.
 8. Návštěvníci jsou povinni dodržovat maximální opatrnost. V případě zhoršeného zdravotního stavu se návštěva podzemí nedoporučuje.
 9. Do štoly je zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, léků či jiných omamných látek. Osoby, které jsou viditelně pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, je průvodce oprávněn a povinen vykázat z dolu a vyloučit z prohlídky.
 10. V dole je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.
 11. Vstup mimo prostory prohlídkové trasy je pro návštěvníky zakázán.
 12. Používání geologických nebo jiných kladívek v podzemí dolu je přísně zakázáno.
 13. Závodní dolu může rozhodnout o záležitostech nedefinovaných v tomto Provozním řádu a jeho rozhodnutí je platné a konečné.

Návštěvní řád je zpracován na základě Provozního řádu Prohlídkového dolu Mauritius, který je k nahlédnutí v kanceláři průvodců.